The wine region Stellenbosch

(Nederlandse vertaling onderaan)


South Africa is often referred to as the "New World" in wine making. But the Cape has been known as a wine region since the 17th century. Almost immediately after the arrival of the white settlers, the first vines were planted. On the journey around the Cape to the distant East Indies, it was moored here for foraging, and grapes and wine were attractive products to make here, to take on the ships as "mouth" stock for the onward journey. The Dutch, led by governor Simon van der Stel, showed themselves to be diligent planters of grapes and skilled winemakers.And the site was very well chosen, although the choice as a wine-growing region was never made for wine-growing considerations. No one had heard of the term "terroir" at the time. But our ancestors had a great grasp in this area, because they immediately chose one of the best places in South Africa for winegrowing. Stellenbosch and the immediate vicinity of Constantia are directly influenced by the nearby cool ocean. This has a decisive influence on the viticulture and the quality of the wines. South Africa has a warm climate due to its location, and the cool and close ocean provides ideal conditions for winegrowing. The cool ocean wind ensures that the grapes do not ripen too quickly and build up good acids. Wines get more tension and freshness here. Since Stellenbosch is located almost directly on the water, it benefits greatly from this cool influence of the sea.


De Wijnregio Stellenbosch


Zuid-Afrika wordt in de wijnbereiding vaak de "Nieuwe Wereld" genoemd. Maar de Kaap staat al sinds de 17e eeuw bekend als wijngebied. Vrijwel onmiddellijk na de aankomst van de blanke kolonisten werden de eerste wijnstokken geplant. Tijdens de reis rond de Kaap naar het verre Oost-Indië lag het hier afgemeerd om te foerageren, en druiven en wijn waren aantrekkelijke producten om hier te maken, om de schepen als "mond" -voorraad mee te nemen voor de verdere reis. De Nederlanders, geleid door gouverneur Simon van der Stel, toonden zich ijverige druivenplanters en vaardige wijnmakers.


Daarbij was de plek zeer goed gekozen, hoewel de keuze als wijnbouwgebied nooit is gemaakt uit overwegingen van wijnbouw. Niemand had destijds van de term "terroir" gehoord. Maar onze voorouders hadden een grote greep op dit gebied, want ze kozen meteen een van de beste plekken in Zuid-Afrika voor wijnbouw. Stellenbosch en de directe omgeving van Constantia worden direct beïnvloed door de nabijgelegen koele oceaan. Dit heeft een doorslaggevende invloed op de wijnbouw en de kwaliteit van de wijnen. Zuid-Afrika heeft een warm klimaat vanwege zijn ligging, en de koele en nabije oceaan biedt ideale omstandigheden voor wijnbouw. De koele oceaanwind zorgt ervoor dat de druiven niet te snel rijpen en goede zuren opbouwen. Wijnen krijgen hier meer spanning en frisheid. Aangezien Stellenbosch vrijwel direct aan het water ligt, profiteert het enorm van deze koele invloed van de zee.

4 views

Recent Posts

See All