Spier Estate in Lockdown

(Nederlandse vertaling onderaan)


Spier's vegetable gardens increase food security during lockdown and afterwards.


On the eve of the South African lockdown, which began on March 26, 2020, the staff at our historic Stellenbosch wine farm assembled food packages for 450 vulnerable families in the surrounding communities. Just over a week later, these families received another package full of nutritious items. The purpose of these packages is to ensure that there is food for those who have trouble getting food during lockdown. The package includes fresh vegetables from the Living Soils Community Farm, a project in which Spier participates, eggs from Farmer Angus at the Spier farm, seedlings from the Spier Food Garden, soup made by the chefs of the Spier Hotel and some basic ingredients. such as beans, samp (South African corn dish), grains, peanut butter etc.
While these donations help to combat hunger in the short term, at Spier we also realize that a longer-term solution is needed to increase food security in the Stellenbosch area. In partnership with the Sustainablity Institute, 13 members of the local communities, particularly around the town of Lynedoch near Spier Farm, have been selected to help increase food production at Spier and learn how to grow their own fresh, nutritious produce at home .


“When people learn how to grow their own food, they will never go hungry again, ”said Megan McCarthy, who oversees the Spier Food Garden. For the next three months she will give hands-on training in the demonstration vegetable gardens of Spier. An expert in using eco-friendly techniques to grow food, she is ably assisted by Lonwabo Mfenguza. Lonwabo shares the skills he learned in the two-year holistic food farming course offered by the Biodynamic Agricultural Association of South Africa. He also has experience in tending his own vegetable garden with friends in Khayelitsha, a Cape Town township.


In addition to improving their gardening skills at Spier, the 13 young growers are also given a nutritious cooked lunch daily and have been given seedlings to plant at home. The organic products harvested at Spier will be distributed regularly to the hungry households in the community. As the days in the South African autumn get shorter and cooler, Megan will focus on growing nutritious winter products in the coming weeks, such as carrots, cabbage, broccoli, beans, peas, spinach, beetroot, turnips, leeks, onions, lettuce and Kale.


However, this is just the beginning: an abandoned lemon grove will be restored to health and a bunch of olive trees will yield olive oil again in some time. Moringa trees have also been planted, a real "superfood", the leaves are rich in vitamins (including B, A and C) and minerals such as iron and magnesium.


Other members of the Spier team contribute in different ways. The head of the Spier Nursery, Wilton Sikhosana, has made room in the greenhouses for the cultivation of seedlings. Spier's winegrowing team has supplied grape biomass as compost, and farmer Angus supplies manure and hay for protective bedding.


Team members living on Spier's estate in the Staff Village now have access to a new communal grow room and with Megan's help, three small family gardens have been created. These provide food for the staff, their families and the community in general.


Spier's vegetable gardens are allowed to continue to operate by the South African government during the lockdown, as an essential service. Health and safety, however, remains of the utmost importance. Strict measures have been taken on the Spier farm, including protective clothing, masks and hand disinfectant.


Eve Jell, International Sales, Spier Wine Farm.

 

De moestuinen van Spier verhogen de voedselzekerheid tijdens lockdown en daarna.


Aan de vooravond van de Zuid-Afrikaanse lockdown, die begon op 26 maart 2020, verzamelde het personeel van onze historische wijnboerderij in Stellenbosch voedselpakketten voor 450 kwetsbare gezinnen in de omliggende gemeenschappen. Iets meer dan een week later kregen deze gezinnen weer een pakket vol voedzame artikelen. Het doel van deze pakketten is om ervoor te zorgen dat er voedsel is voor degenen die moeite hebben om aan voedsel te komen tijdens het afsluiten. Het pakket bevat verse groenten van de Living Soils Community Farm, een project waaraan Spier deelneemt, eieren van Farmer Angus van de Spier farm, zaailingen uit de Spier Food Garden, soep gemaakt door de chefs van het Spier Hotel en enkele basis ingrediënten. zoals bonen, samp (Zuid-Afrikaanse maïsschotel), granen, pindakaas etc.


Hoewel deze donaties op korte termijn helpen om honger te bestrijden, realiseren we ons bij Spier ook dat er een oplossing op langere termijn nodig is om de voedselzekerheid in de regio Stellenbosch te vergroten. In samenwerking met het Sustainablity Institute zijn 13 leden van de lokale gemeenschappen, met name rond de stad Lynedoch bij Spier Farm, geselecteerd om de voedselproductie bij Spier te helpen verhogen en te leren hoe ze thuis hun eigen verse, voedzame producten kunnen verbouwen.


"Als mensen leren hoe ze hun eigen voedsel kunnen verbouwen, zullen ze nooit meer honger lijden", zegt Megan McCarthy, die toezicht houdt op de Spier Food Garden. De komende drie maanden zal ze hands-on training geven in de demonstratie moestuinen van Spier. Ze is expert in het gebruik van milieuvriendelijke technieken om voedsel te verbouwen en wordt bekwaam bijgestaan ​​door Lonwabo Mfenguza. Lonwabo deelt de vaardigheden die hij heeft geleerd tijdens de tweejarige holistische cursus over voedselteelt die wordt aangeboden door de Biodynamic Agricultural Association of South Africa. Hij heeft ook ervaring met het onderhouden van zijn eigen moestuin met vrienden in Khayelitsha, een township in Kaapstad.


Naast het verbeteren van hun tuinkunsten bij Spier, krijgen de 13 jonge telers ook dagelijks een voedzame gekookte lunch en hebben ze zaailingen gekregen om thuis te planten. De biologische producten die bij Spier worden geoogst, zullen regelmatig worden uitgedeeld aan de hongerige huishoudens in de gemeenschap. Nu de dagen in de Zuid-Afrikaanse herfst korter en koeler worden, gaat Megan zich de komende weken focussen op het telen van voedzame winterproducten, zoals wortelen, kool, broccoli, bonen, erwten, spinazie, rode biet, rapen, prei, uien, sla en Boerenkool.


Dit is echter nog maar het begin: een verlaten citroenboomgaard wordt weer gezond en een bos olijfbomen zal over enige tijd weer olijfolie opleveren. Ook zijn er moringabomen aangeplant, een echte "superfood", de bladeren zijn rijk aan vitamines (oa B, A en C) en mineralen zoals ijzer en magnesium.


Andere leden van het Spier-team dragen op verschillende manieren bij. Het hoofd van de Spier Nursery, Wilton Sikhosana, heeft in de kassen plaats gemaakt voor de opkweek van zaailingen. Het wijnbouwteam van Spier heeft druivenbiomassa geleverd als compost, en boer Angus levert mest en hooi voor beschermende bodembedekking.


Teamleden die op het landgoed van Spier in het Staff Village wonen, hebben nu toegang tot een nieuwe gemeenschappelijke kweekruimte en met de hulp van Megan zijn er drie kleine familietuinen aangelegd. Deze zorgen voor voedsel voor het personeel, hun families en de gemeenschap in het algemeen.


De groentetuinen van Spier mogen tijdens de afsluiting door de Zuid-Afrikaanse regering blijven draaien, als een essentiële dienst. Gezondheid en veiligheid blijven echter van het grootste belang. Op boerderij Spier zijn strenge maatregelen genomen, waaronder beschermende kleding, maskers en handdesinfectiemiddel.


Eve Jell, internationale verkoop, Spier Wine Farm.


1 view

Recent Posts

See All